Retirada i reconstrucció coberta fibrociment Mondi

01e8e4341a76e0f885c7b95231b89d39af3c7d403c